Leave a Reply

3 Comments

  • Is it possible to copy the videos? If yes, how? Thank you.

  • Cno hot mama dto willing mkipag meet for for sex fun cavite area lng ito no ko 09165971551

  • Anonymous 1 month ago

    Pagkatapos si romy ang isip ay tulad ng kung bakit Kristiyanismo? Sapagkat ang lahat ng mga propesiya nito ay dapat na 100% tama – tanging ang tunay na Diyos ang magagawa ito. Ang buhay na walang hanggan ay libre at nakukuha sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pananampalataya kay Jesus kapag ikaw ay namatay. Hindi namin ito maaaring bayaran sa pamamagitan ng pagbabayad o sa paggawa ng mabubuting gawa o sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng mga batas subalit sinusubukan pa rin namin.